KFUM Norrkping huvudfreningen
INTUS-Bladet nr.3 2013
Webansvarig:
Tomas Volavka
Senast uppdaterad:
2016-02-02

INTUS Norrköping bedriver huvudsakligen hjälpverksamhet riktat mot Lettland.

1992 startade man samarbete med en skola i Jelgava regioen.

Lieplatone är en skola för barn med speciella behov och har ca 160 elever. Lielplatone ligger ca 7 mil från huvudstaden Riga, ute på landsbygden. På skolans område finns plats för både elever och personal, två internat för elever och två hyreshus för personal.

Källa: Microsoft MapPoint

Kärnan i hela samarbete är en fadderverksamhet. Föreningen förmedlar kontakten mellan barn från skolan och frivilliga personer i Sverige som vill verka som faddrar. Som fadder åtar man sig att tre gånger per år skicka paket till sitt fadderbarn. Paket avsett för födelsedag, jul och ett övrigt.

En kort beskrivning om vad det innebär att vara fadder. Att vara fadder           Verksamhetsberättelsen 2010-2011 2011

Våra sponsorer:

 
 
 
Jerhammar & Co  
 
Lefflers  
 
 
Stadarna