KFUM Norrköping huvudföreningen
INTUS-Bladet nr.3 2013
Webansvarig:
Tomas Volavka
Senast uppdaterad:
2016-02-02
INTUS styrelse 2014-2015 består av:
 
Ordförande:
Vice ordförande: Bo Dahlberg
Sekreterare: Ulrika Karlsson
Kassör: Tomas Volavka
Klassansvarig Yvonne Karlsson
Ledamot: Magnus Tinglöf
Kiki Klöver
Ann Lundberg
Mia Johansson
Revisor: Birgitta Tinglöf
Eddie Brown
Revisor suppl.:
Valberedning:

Våra sponsorer:

 
 
 
Jerhammar & Co  
 
Lefflers  
 
 
Stadarna